Dialog om samverkan

Hur kan Ekerö kommuns samverkan med civilsamhället fördjupas och utvecklas? 

Utredning

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda hur vi kan fördjupa och utveckla samverkan med civilsamhället (föreningar och samhällsengagerade privatpersoner). Utredningens mål är att formulera en strategisk plan för lokal samverkan som kan antas i budgeten 2018-2020. 

I syfte att samla in underlag till utredningen genomfördes en dialog om samverkan genom en enkätundersökning, fokusgrupper och en workshop. Totalt har ca 120 föreningar, aktiva medborgare och tjänstemän på kommunen bidragit med egna erfarenheter, reflektioner, tankar och idéer. 40 personer deltog i en workshop den 18:e februari, mer info längre ner. 

Klicka på länkarna nedan för att ta del av utredningen och dokumentation från dialogprocessen. 

 

"Det finns goda förutsättningar, men det krävs ett engagemang från båda håll"

Här finner ni ett axplock av citat från inskickade formulär-svar.

 
Workshop
Tappströmskolan den 18:e feb, kl 09:00 - 16:00

Lördagen den 18:e samlades ca 40 engagerade kommuninvånare i Tappströmsskolans lokaler för att bidra med idéer och perspektiv på hur samverkan mellan kommunen och civilsamhället kan utvecklas. Dagen resulterade i mängder av idéer och nio konkreta förslag.

Representater från följande organisationer deltog: Art Lab for All, Ekerö IK kansli, Ekerö IK fotboll, Ekerö pastorat, Friskis &Svettis Mälaröarna, Hantverksstallet, Mälarö Ridklubb – MÄRK, Mälaröarnas Fårfolk, Mälaröarnas Jazzförening, Mälarögymnasterna, PRO Färingsö, Rotary, Stenhuggarebyns kulturförening och världsarvsteatern. Därutöver deltog en politiker och representanter från Ekerö kommun, samt flera engagerade kommunmedborgare som inte angett föreningstillhörighet.

Stort tack till Jenny Ögren från Gränslandet som delade med sig av erfarenheter av samverkan mellan det civila samhället och det offentliga. 

 
 

Kontakta oss!

Har du förslag på hur samverkan kan förbättras? Använd formuläret nedan för att enkelt bidra med förslag till workshopen. Du är även välkommen att höra av dig med frågor och kommentarer angående processen. 

Kontaktuppgifter

Dialog för samverkan är ett första steg i Ekerö kommuns utredning om samverkan med civilsamhället. Dialogprocessen leds av Max Lauritzen, Riccard Slettengren Badiali ansvarar för utredningen om samverkan och Annika Magnusson utreder hur strukturen kring föreningsbidrag kan förbättras. Har du frågor, idéer eller funderingar så kan du fylla formulär nedan, alternativt kontakta någon av oss direkt.

Max S. Lauritzen,
THREAD

Kontakta Max

Riccard Slettengren Badiali,

Ekerö kommun

Kontakta Riccard

Annika Magnusson,
Ekerö kommun

Kontakta Annika

Idéer och förslag
Här presenterar vi alla förslag och idéer som vi fått in via fråge-formulär och fokusgrupper. Se exempel på fokusgrupper vi har besökt ovan. Du kan också skicka in bidrag här via hemsidans kontaktformulär! 
Malin tycker kommunen är som "Ministry of Magic" och borde hälsa på mer.
Magnus vill öppna upp för nya former av organisering.
Kerstin föreslår en inkubator för goda idéer, inspirerat av Oakland. 
 •  Mingelträff (typ speed dating!) då olika representanter träffas och byter arbetsområden och erfarenheter med varandra - byter kontaktuppgifter.
   
 • Regelbudna "Öppna hus"
   
 • 1-2 kontaktpersoner på kommunen som kan ta beslut/ driva frågor för flera förvaltningar
   
 • Skapa utrymme i (kommunala) verksamheten så att samarbetet blir en del av uppdraget och inte i så hög grad en fritidssyssla.
   
 • Att kommunen har någon form av register över föreningar, deras verksamhet och kontaktuppgifter. Med hjälp därav kan kommunen identifiera föreningar som kan bidra i olika verksamheter.
   
 • Möjliggöra för nya organisationsformer (allt engagemang behöver inte vara i form av en ideell förening)
   
 • Kommunen arrangerar en årlig medborgarmässa tillsammans med civilsamhället. 
   
 • Använda skolor som "community centers" där lokala boende kan samlas för att engagera sig i angelägna frågor.
   
 • Inkubator för goda idéer: kommuninvånare med idé kan får med tillgång till lokal, mm
   
 • "Ny på Ekerö" i sociala medier.
   
 • Vara lösnings-orienterade: HUR gör vi?
   
 • En person på kommunen som brinner för idrottsfrågor och arbetar med att förvalta och utveckla idrotten i kommunen - i dialog med föreningar och med uttalat mandat och resurser från Kommunen.
   
 • Kommunen tar initiativ till samverkan och skapar nödvändiga stödstrukturer för att möta behov hos kommuninvånare (tex nyanlända).
   
 • Olympic Day där alla sportklubbar erbjuder prova på aktiviteter till elever (aktiviteterna leds av ungdomsledare,under skoltid, på träkvistavallen)
   
 • Flik på kommunens hemsida med möjlighet att bidra med idéer / initiativ.
   
 • Elevråden samlar in initiativ och idéer från elever och kommunicerar direkt med kontaktperson på Kommunen.  
   
 • Multihallar som ungdomsledare i klubbar/föreningar kan boka själva för träning. 
   
 • Rättvis sponsring, sponsra utifrån medlemsantal
  och inte utifrån kommunens intresse. 
   
 • En föreningsmässa där man får prova på alla aktiviteter som föreningar i kommunen erbjuder en gång om året. Inte ungdomar utan barn i lågstadiet.
   
 • Viktigt att alla parter gemensamt har en vision och vet vad var och en vill få ut av samarbetet. En utvärdering av projektet efter och en tidsram för när det ska starta och avslutas är också väsentligt. 
   
 • Om man satsar på samverkan med civilsamhället så ska någon arbeta aktivt med det och ha avsatt tid för det.
 • Skapa en plattform som alla kan använda oavsett /Kultur/Fritid/Idrott istället för att vi skall skicka vår ungdomar till Västerort, eller Söder om Stockholm för att få möjlighet att utöva sin idrott.
   
 • Att ha en lokal där alla kampsporter kan samlas,  
   
 • En app för engagemang
   
 • När någon vill förändra något är det bara att sätta ett tydligt mål som går att följa upp. Sedan släpp loss kreativiteten hos människor som vill bidra.
   
 • Utbyte av kunskap/ erfarenheter i workshopformat.
   
 • Möten behöver ske på föreningarnas villkor, då de drivs idéellt.
   
 • Kan kommunen erbjuda förvaringsutrymme för föreningar? 
   
 • Låt oss föreningarna välja själv var vi vill vara.
   
 • Digitalt register över civilsamhället i kommunen, gör tillgängligt genom en app.
   
 • Öka kommunens resurser att arrangera och stödja events och happenings. Win-win upplägg i samarbete med kommunala verksamheter. 
   
 • Fest för alla nya kommuninvånare.
   
 • Anställda på kommunen möter nya invånare, undersöker intressen och matchar med föreningar.
   
 • En långsiktig plan från kommunens sida som vi kan samarbeta kring. Vart vill vi? Vad kommer hända inom 5 år? 
   
 • Kommunen bjuder in till dialog med relevanta aktörer om angelägna gemensamma frågor. Tex, Hur utvecklar vi idrotts/fritidsaktiviteter i kommunen?
   
 • En kontaktväg in i kommunen! 
   
 • Ge ungdomsdrivna initiativ mer rampljus genom egna hemsidan, lokaltidningen, mm. 
   
 • Kommunen erbjuder träning för ungdomsledare från olika sporter / aktiviteter. Träningen sammanför aktiva unga + kan fungera som ackreditering för att boka lokaler, etc.
   
 • Ökad kommunikation från kommunen: Berättat tydligt vad för resurser som finns att tillgå och hur man tillgår dem. 
   
 • Skapa en plattform dit man kan vända sig om man vill engagera sig eller hitta andra som vill engagera sig volontärt. På olika sätt. Tex Facebook eller hemsida.
   
 • Kommun-representant som kommer ut och fikar med föreningar & verksamheter.  
   
 • Upplysa om det utbud på aktiviteter som finns inom civilsamhället i kommunen. Skicka ut info-blad med posten, informera i skolorna, mm.
   
 • Kommunen bjuder in till workshops i tidigt skede istället för informationsmöten när tex. nya byggprojekt planeras. 
 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now